Groot deel ouders positief over leerlingenvervoer

DFM - Ouders van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer in de Gemeente De Fryske Marren zijn over het algemeen positief over het leerlingenvervoer, de aanvraag van het leerlingenvervoer en het contact met Gemeente De Fryske Marren.

Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek van I&O research. De kleine groep ouders die ontevreden is over het leerlingenvervoer, heeft te maken gehad met een verandering in de opstapplaats of zien verbeterpunten bij het vervoer door het vervoersbedrijf. Van alle ouders maakt 39 procent gebruik van een opstapplaats waar de kinderen wachten op de taxi(bus). Driekwart van de ouders is tevreden over deze opstapplaatsen. Een kwart is ontevreden over de opstapplaats en wensen vooral verbeteringen bij de opstapplaatsen ten aanzien van beschutting tegen weersomstandigheden en verlichting. De ouders die contact hebben gehad met Gemeente De Fryske Marren over het leerlingenvervoer in het afgelopen jaar zijn voor het grootste deel tevreden over dit contact. De relatief kleine groep ouders die niet tevreden is, is dit om uiteenlopende redenen en hebben verschillende ervaringen met de Gemeente De Fryske Marren. Wel heeft ontevredenheid over het contact vaak te maken met de invoering van de opstapplaatsen, omdat de kinderen voorheen van huis werden opgehaald. Gevraagd naar wat ouders anders zouden willen, geven zij aan dat de opstapplaatsen andere zouden moeten of de kwaliteit van het vervoer en het vervoersbedrijf beter. Bovendien zouden de meeste ouders liever teruggaan naar de oude situatie waarin hun kinderen thuis werden opgehaald. Ook geven de ouders aan dat het leerlingenvervoer maatwerk dient te zijn waarbij oog moet zijn voor het individu. Tenslotte blijkt het vervoersbedrijf voor sommige ouders voor verbetering vatbaar. Ouders zien bijvoorbeeld liever één vaste, betrouwbare chauffeur voor hun kinderen, en willen graag tijdig geïnformeerd worden. Er zijn 113 ouders en verzorgers ondervraagd in dit onderzoek.