Balksters van het Jaar: AZC is een uitdaging

BALK - Het AZC in Balk, is een uitdaging voor Gaasterland vinden drie Balkster van het Jaar

Egbert Kroes, Johan Heegsma en Wopke Haantjes viel in de jaren 2007, 2014 en 2015 de eer te beurt om tot “Balkster van het jaar” te worden uitgeroepen. ‘Bij de uitreiking van ” de splinter”, werden lovende woorden gezegd over onze inzet voor de gemeenschap van Balk. Wij waren ons er toen wel degelijk van bewust dat er veel Balksters zijn die evenveel lof toekomt voor het werk dat zij voor de gemeenschap doen . Omdat wij in de Balkster gemeenschap dit bijzondere plaatsje hebben, nemen wij de vrijheid de aandacht te vragen voor het volgende. ‘De gemeenschap in Balk wordt in de komende tijd uitgebreid met een aantal tijdelijke inwoners. Ze komen hier omdat ze moesten vluchten uit hun eigen land. Zij hebben een donkere huidskleur, spreken een voor ons vreemde taal , hebben andere gewoonten en gebruiken. Maar tegelijk zijn het, zoals wij, vaak aardige en vriendelijke mensen. Maar zijn ze, net als wij, niet altijd aardig en vriendelijk, soms ook boos en vervelend of lastig. Het is ook zeker dat onze gemeenschap verandert door die tijdelijke inwoners. Zij zullen mee het straatbeeld bepalen en anders kleuren en er nieuwe klanken toevoegen . Er is al veel gezegd en geschreven over de komst van het AZC en de bewoners er van. ‘

Nieuw stuk dorp

‘De locatie is nu klaar, de eerste bewoners hebben hun de intrek genomen in het AZC. Een nieuw stuk dorp is toegevoegd aan Balk, onze gemeenschap is uitgebreid.. Als Balksters die trots zijn op onze gemeenschap hebben wij de hoop en de verwachting dat onze gemeenschap ook een echte gemeenschap zal zijn voor de tijdelijke bewoners van de Wikelerdyk. Wij hopen van harte dat wij in Gaasterland een thuis zullen zijn voor deze mensen. Laten wij samen de bewoners van het AZC aanvaarden als medeburgers op bepaalde punten anders maar in zoveel opzichten mensen als wij. Zo kan de komst van het AZC een uitdaging zijn voor heel Gaasterland, om inhoud te geven aan wat een gemeenschap kan zijn en betekenen voor iedereen.’