Centrum voor de Kunsten wil 156.000 euro van de gemeente

BALK - Het Centrum voor de Kunsten (fusie tussen It Toanhûs en Kunst en Cultuur Gaasterlân-Sleat in 2015) wil 156.000 euro van de gemeente.

Ze zegt dat ze daar recht op heeft omdat dit tekort is ontstaan door de gemeentelijke bezuinigingen. It Toanhûs heeft de wachtgeldverplichtingen van € 181.000 inmiddels uitgekeerd aan medewerkers die hun werk daardoor zijn kwijtgeraakt. Het Centrum doet nu een beroep op de gemeente voor de compensatie. Zelf betaalt ze wel een eigen bijdrage van 25.000 euro, maar de rest moet de Fryske Marren volgens haar ophoesten. Volgens het Centrum kan ze dat eisen op grond van de overeenkomst die er is gesloten in 2007. Ook geeft ze aan dat door het opeten van de eigen reserves de wens om ‘cultuur (weer) op de kaart te zetten’ met een evenwichtig niveau en bereik van cultuureducatie in de gemeente geen realistische ambitie is. De gemeente wil het geld niet geven en zegt dat de subsidieverordening van 2007 niet meer geldig is of ingetrokken. Ook zegt ze dat andere instanties dan ook zo’n bedrag gaan claimen.