Halte 8 wil vooral verbinden

Balk - Op 20 september is de start van Halte 8, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mantelzorgers. De Balkster Courant sprak de samenwerkende partijen.

Het is voor iedereen weer even wennen; vergaderen en notuleren na een fijne vakantie. Maar dankzij de goede leiding van Francien Bekius (Miks Welzijn, Punt Twa) worden er binnen het uur flink wat spijkers met koppen geslagen. Zo krijgt het aankondigingsaffiche met de lay-out van een busbordje de meeste stemmen, en wordt het programma van de kennismakingsavond op 20 september in ’t Haske in grote lijnen bepaald. Daarna maken Francien, Sonja Boersma (Tinz), Akke de Jong (Thuiszorg), Carla Mulder (Patina), Anita de Groot (Stichting Mantelzorg Gaasterlân-Sleat), Anneke Witteveen (Buurtzorg), Elske Woudstra (Hof en Hiem) en Marieke Feenstra (AanZet) alle tijd vrij voor deze krant. ‘Aanleiding voor Project Halte 8 is het Mantelzorgcafé in de regio Skarsterlân’, legt Sonja enthousiast uit. ‘In november 2015 is besloten het bestaande Mantelzorgcafé, georganiseerd door Punt Twa, te verbreden door meerdere organisaties erbij te betrekken. En zeven organisaties waren al snel gemotiveerd voor een gezamenlijke aanpak van het Mantelzorgcafé in de regio Joure. Het plan kan gedeeld worden met andere regio’s in De Fryske Marren, en de regio Gaasterlân-Sleat pakt dit nu op’ ‘Doel is om door middel van samenwerking een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mantelzorgers te creëren’, vult Akke aan. ‘En met mantelzorger wordt ook bedoeld: zorgvragers, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Contact tussen lotgenoten zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en kunnen leren van elkaar, dat is onze missie.’ Met recht kun je zeggen dat de samenwerking tussen de genoemde 8 partijen uniek is. ‘Daarom is Halte 8 voor mij nu al geslaagd’, zegt Anita lachend. ‘Het had alleen al jaren eerder gemoeten, maar dat maakt niet uit. We doen dit nu met z’n allen, zitten helemaal op een lijn en het is geweldig om zoveel verbondenheid te voelen. Niet voor niets kozen we de 8 uit, want naast het aantal deelnemende partijen staat de 8 ook symbolisch voor verbondenheid.’ Die verbondenheid kunnen de bezoekers voor het eerst voelen op 20 september, als om half 8 ’s avonds de deuren van ’t Haske wagenwijd openstaan. Tijdens deze kenningsmakingsavond zullen onder andere wethouder Frans Veltman, Elske en Anneke het belang van Halte 8 uitleggen. Voor iedere bezoeker is er een leuk ontvangstcadeautje en kan er tot een uur of tien in een gemoedelijke sfeer gepraat worden. ‘Het is de bedoeling dat we zo’n 5 keer per jaar een bijeenkomst organiseren’, vertelt Carla. ‘Sprekers over een bepaald thema, muziek maken, discussiëren en ervaringen uitwisselen, er is van alles mogelijk. Het hangt mede af van de respons en ideeën die bezoekers zelf aandragen. Voor ons is het ook afwachten.’ ‘We hopen dat mensen hier in een veilige, geborgen en gemoedelijke sfeer informatie opdoen en fijne avonden met elkaar mogen beleven’, besluit Sonja. ‘En dat niet alleen, het zou heel mooi zijn als Halte 8 ook buiten deze avonden om een begrip wordt.’ Amanda de Vries