Veel animo voor Zonnecollectief Manege Gaasterland

BALK - Al vele jaren dragen de vrijwilligers van Mijn Gaasterland met hun projecten bij aan een nog mooier Gaasterland.

Voorbeelden van projecten zijn het Repair Café, de aanplant van fruitbomen vanuit het initiatief Dromen en Mijn Dorpstuin. Een initiatief dat voortkomt uit Mijn Gaasterland is ECG, de lokale energie coöperatie in Gaasterland. Tijdens de vrijmarkt afgelopen zaterdag konden mensen kennismaken met het zonnecollectief Manege Gaasterland, een initiatief voor zonne-energie voor iedereen. Mensen met een eigen woning kunnen ervoor kiezen om zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen. Een aantal jaren geleden heeft Mijn Gaasterland daar in diverse dorpen aandacht aan besteed en zijn tientallen panelen geplaatst. Maar bewoners van huurwoningen of mensen met een monumentaal pand of woning in de schaduw kunnen daar niet van profiteren. Voor iedereen die wil bijdragen aan duurzame energie biedt de ECG het zonnecollectief Manege Gaasterland. Op het dak van de manege worden 250 panelen geplaatst, inwoners van Gaasterland kunnen aan dit project bijdragen en op die manier profiteren van lagere energielasten. Op de vrijmarkt in Balk konden mensen hun vragen stellen aan de ECG en meteen hun interesse kenbaar maken. Dat is ook mogelijk via de website http://www.mijngaasterland.nl/ecg/interesse-manege/

Minder huisvuil en meer wandelroutes

Ook de vrijwilligers van Mijn Gaasterland gaan gewoon door met het mobiliseren en verduurzamen van de eigen omgeving. De komende tijd gaan de vrijwilligers zich inzetten voor een project voor minder huisafval en De Groene Loper. Dat Gaasterlanders betrokken zijn bij hun omgeving bleek duidelijk bij de opstart en rondvraag naar belangstelling voor het project De Groene Loper, een initiatief om natuur beter toegankelijk te maken door aantrekkelijke wandelroutes. In het voorjaar hebben veel mensen de enquête ingevuld. Er kwamen veel goede tips en ideeën voor mooie wandelroutes binnen. Vanuit het project De Groene Loper Balk zullen er ‘groene lopers’ aangelegd worden als verbinding tussen de dorpen en de omgeving. In september starten ook de voorbereidingen van het nieuwste project van Mijn Gaasterland: “Ho, net yn ‘e kliko!” Ongeveer 50% van het huisvuil dat wordt opgehaald, hoort niet in de grijze container. Dit project heeft tot doel om mensen bewust te maken van huisafval en waar wat thuishoort. Diverse dorpen worden betrokken bij het project. Na enkele maanden voorbereidingen wordt in januari een grote dorpencampagne. Balk en Harich doen in ieder geval mee.