‘Meester Ruim’ kreeg spontaan een bjusterbaarlike dei van leerlingen

Balk - ‘Meester Ruim plaatste begin april in de Balkster Courant een oproep met de vraag of er in Balk of elders nog oud-leerlingen van de Christelijke School aan de Wijkelerdyk wonen, die zich kunnen herinneren dat ze bij meester Ruim de derde klas hebben overgeslagen.

Het ging daarbij om een achttal geselecteerde leerlingen. Hij liet toen weten dat hun geboortejaar omstreeks 1948 zal zijn geweest. ‘Hoewel er in Balk wel onderling over deze oproep werd gesproken, ontving ik via mijn e-mailadres helaas geen reacties. Toch.. “Lang gedacht, stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen!” Begin juli ontving ik van Rimmy Bouwer-Steegenga een reactie en samen met Harmen van der Zee is er binnen drie weken een reünie in Balk georganiseerd van oud-leerlingen, die in 1955 of 1956 bij mij in de derde klas hebben gezeten.’ Van de zogeheten acht ”stip-leerlingen” hoorde Ruim overigens niets. ‘Dankzij een oude klasse-foto zijn 37 leerlingen benaderd. Helaas bleken zes klasgenoten overleden te zijn, waren er twee door omstandigheden verhinderd en bleek één onvindbaar. De kleine reünie-commissie had voor de deelnemers een goed doordacht programma samengesteld. Eerst een hartelijke begroeting en na ongeveer zestig jaar opnieuw kennismaken in theeschenkerij”It Bûterhûs”.Vervolgens een rondleiding door de nieuwe school “De Bolster” aan de Wijkelerdyk en afsluitend een smakelijk buffet in het party-centrum van restaurantTeernstra. Ook de reünisten hadden zich kosten noch moeite bespaard om op deze zeer geslaagde ontmoeting p resent te zijn. Uit alle windstreken : Apeldoorn, Alkmaar, Hilversum, Nijmegen en Stadskanaal waren ze verwachtingsvol naar Balk gereisd.’ Ontroerd Na ruim zestig jaar was het volgens de oud-meester een dankbaar weerzien en genoot het gezelschap van smakelijke anekdotes, boeiende levensverhalen en ontroerende toespraken. ‘Er waren zelfs deelnemers die hun schoolrapport of poëzie-album als goede herinnering hadden meegenomen.’ Ruim is dankbaar voor deze bijzondere dag. ‘Alle reünisten, maar speciaal Rimmy en Harmen, hebben gezamenlijk deze augustus-dag tot een uitzonderlijke feestdag voor mij en mijn vrouw gemaakt!’ De oud-meester voegt daar aan toe:’’t Werd al schemerig, toen we aan het einde van de zeer geslaagde dag onze caravan op camping”Jachtlusthoeve”weer opzochten. Het was met recht in bjusterbaarlike dei yn Balk”.