Weromsjen yn Gaasterlân (280)

Balk - Op 1 januari 1985 sloot de werkplaats van busonderneming Fram voorheen ZWH aan de Wilhelminastraat in Balk.

Nu de Lidl. In 1974 nam de Fram de ZWH over. In de jaren daarna verdwenen steeds meer kantoor- en werkplaatsactiviteiten uit de vestiging Balk. Het Scania-dealerschap ging naar de vestiging in Joure.

De foto van deze week zal eind 1977 of begin 1978 genomen zijn waarop de hele ploeg uit Balk staat voordat ze verdeeld werden over de FRAM vestigingen in Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Bolsward en BOK transport in Sneek. Een kleine ploeg bleef in Balk om onderhoud aan de bussen uit te voeren.

Staand van links naar rechts: Kees de Jong, Rommert van der Veen, Jan Roskam, Bauke Luinenburg, Wiebren K Hoekstra, Albert Mechers, Jan Stellingwerf, Nico de Jong, Bram van Dijk, RientsSchootstra

Voorste rij van links naar rechts: Auke van der Veen, Jan Visser, Stoffel Holkema, Cathrina Gerritsma-Konst, Willem Blaquiére, Hielke Tromp en Homme Foekema

Van deze ploeg is Bram van Dijk onlangs met pensioen gegaan en werken Rommert, Jan en Homme nog.

Foto en gegevens: Rommert van der Veen, tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327