Vleermuizen spotten bij Kippenburg

OUDEMIRDUM - In het laatste weekend van augustus wordt ieder jaar de “Nacht van de Vleermuis“ georganiseerd.

In Nederland wordt het evenement gecoördineerd en gefaciliteerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland van de Zoogdiervereniging.

Samen met de Vereniging voor Natuureducatie (IVN), Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en lokale natuurverenigingen of zoogdierwerkgroepen vinden allerlei activiteiten plaats door het hele land.

De natuurwerkgroep van de Golfclub Gaasterland heeft Durk Venema van de afdeling Súdwesthoeke van het IVN bereid gevonden om op zaterdagavond 27 augustus een excursie over de natuurgolfbaan in Oudemirdum bij Kippenburg te begeleiden en op deze manier aan te sluiten bij de ”Nacht van de Vleermuis 2016”. Deelname aan deze excursie is gratis en opgave vooraf is niet vereist. De excursie start om 20.30 uur vanuit het clubhuis. Een kans voor jong en oud om meer te weten te komen over vleermuizen en ze zelfs te horen en te zien!