Geen bruiloften meer in Teatertun

RIJS - Velen weten het al, maar B&W heeft besloten dat er geen bruiloften meer mogen worden gehouden in de Teatertun.

Ze hebben dit besloten omdat ze opnieuw een beslissing moesten nemen over welke activiteiten er in de tun mogen plaatsvinden. Dit nadat de rechter bezwaren van omwonenden over de Teatertun had toegekend. De buren Bohle en Meijer hebben een handhavingsverzoek ingediend over 4 activiteiten in mei, juni en juli 2015 in de Teatertun. Volgens hen waren deze in strijd met de voorschriften voor het bestemmingsplan. De gemeente vond dit niet. De buren gingen daartegen in bezwaar en op basis van het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften zijn de bezwaren wel gegrond verklaard. Wel is het besluit anders gemotiveerd en daardoor in stand gelaten. Maar daar gingen de buren weer tegen in beroep en ze vroegen om een voorlopige voorziening bij de rechtbank. De rechter vond het beroep gegrond en hij vernietigde het bestreden besluit. B&W van de Fryske Marren moest daarom binnen 6 weken, gerekend vanaf 11 juli een nieuw besluit op het bezwaar nemen maar dat met de uitspraak daarin verwerkt.

7 dagen per week, 24 uur telefonisch beschikbaar voor klachten

Verder moesten de buren 7 dagen per week, 24 uur per dag kunnen bellen om door te geven dat er overlast zou zijn. Heel concreet komt het er op neer dat er in de Teatertun geen festiviteiten rond bruiloften en andere vergelijkbare evenementen meer mogen worden gehouden. Zij zouden niet onder de bestemming maatschappelijke doeleinden vallen. Daarin zou de horecafunctie voorop staan en niet het sociaal-maatschappelijke element. Ook bruiloften met een bepaald thema of een culturele tint zijn niet toegestaan. De gemeente denkt dat het moeilijk is om in hoger beroep in het gelijk te worden gesteld. Daarom ziet ze daar van af. Ook wil ze de Teatertun in het vervolg niet langer aanwijzen als trouwlocatie. Dit om te voorkomen dat bruiloften op grond van het bestemmingsplan niet mogen, maar de plek wel wordt aangewezen als trouwlocatie. De eigenaar van de Teatertun kan er overigens wel voor kiezen om uitbreiding van de activiteiten in de Teatertun aan te vragen aldus de gemeente.