Sing In op 21 augustus in Wijckel

WIJCKEL - Op zondag 21 augustus 2016 , ‘s avonds om half acht, is iedereen welkom tijdens de Sing In, die wordt gehouden in De Vaste Burchtkerk te Wijckel.

Het thema van de Sing In is “Op reis”. In de dienst zullen bekende liederen uit diverse bundels worden gezongen. Voorganger isTrijntsje Aukema, terwijl Jacob Tijsseling het orgel zal bespelen. De diensten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten te Wijckel en Sloten.