Vijftien bezwaarschriften tegen AZC

BALK - Tegen het plan om een AZC te vestigen aan de Wikelerdyk in Balk zijn 15 bezwaren ingediend. Ook zijn drie verzoeken gedaan om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat als die ingewilligd zouden worden, er niet meer gebouwd mag worden.

B&W heeft besloten dat vijf bezwaren niet ontvankelijk zijn omdat de indieners er van te ver van het AZC wonen. Zij zijn daarvoor volgens de gemeente niet belanghebbend.  Over de overige 10 bezwaren heeft de Commissie voor de bezwaarschriften zich gebogen. Zij adviseert 1 bezwaar niet ontvankelijk te verklaren, omdat de persoon in kwestie 190 meter van het AZC woont en gebrekkig zicht er op heeft. Volgens de commissie zijn de andere 9 bezwaren ongegrond.  Volgens de uitspraak is er voldoende rekening gehouden met het naastgelegen boerenbedrijf van Maatschap De Winter en is er ook sprake van een goede ruimtelijke ordening. Uit het rapport blijkt verder dat er door het AZC 85 meer voertuigen per dag langs de weg zullen gaan. Wel mogen de bezwaarmakers nog beroep aantekenen tegen het besluit van de gemeente. Dat zou betekenen dat de verleende omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk wordt. Mocht tegen dit besluit geen beroep worden ingediend, dan is de omgevingsvergunning zes weken na verzending van het besluit op bezwaar onherroepelijk.