Ural Kozaken Chor in Workum

WORKUM - Op 31 juli treedt het Urak Kozaken Chor op in de RK Werenfriduskerk in Workum.

Al eerder weerklonken deze sterke mannenstemmen in Workum met Russisch orthodoxe gezangen en volksmuziek. Een misschien merkwaardige combinatie, maar het past wonderwel bij elkaar. De naam ‘kozakken’ gaat terug tot in de oudheid. In 1591 werd door Tsaar Fjodor Iwanowitz het regiment der Oeral Kozakken opgericht.

Gevechtseenheid en garde-eskadron

Dit regiment ruiters vormde niet alleen een gevechtseenheid, maar diende ook als garde-eskadron van de Tsaar. De Oeral Kozakken, geliefd vanwege hun welluidende zang, waren vaak aanwezig bij festiviteiten van de Tsaar en zijn grootvorsten, waar ze triomfen vierden door uitvoeringen van Byzantijnse gezangen en Russische Kozakkenliederen. Het regiment was operationeel tot 1917, het jaar van de Russische Revolutie. Na de daarop volgende burgeroorlog vluchtten vele kozakken naar West Europa. Het lag voor de hand dat er initiatieven kwamen om de zangcultuur ook – juist- buiten hun vaderland voort te zetten. Twee van die initiatieven waren het beroemde Don Kozakkenkoor onder leiding van Serge Jaroff en het in 1924 door Andrej Scholuch in Parijs opgerichte ‘Oeral Kozakkenkoor’.

In 1940 moest dit laatstgenoemde koor stoppen met optreden en na de oorlog waren veel leden over de gehele wereld verspreid. Scholuch leidde daarop van 1951 -1955 een nieuw geformeerd koor, het Schwarzmeer Kosaken Chor, dat vooral concerten gaf met religieuze muziek. Met nieuwe musici ging dat koor verder onder de naam ‘Ural Kosaken Chor’. Haar beroemdste zanger was de ook in ons land bekende Ivan Rebroff. Gezien de leeftijd en gezondheid van Scholuch gaf dit koor haar laatste concert in 1972. Michael Minsky, voormalig zanger bij het koor van Jaroff, ging in 1984 verder met een nieuw koor, bestaande uit de jongste zangers van het vroegere koor en uit een aantal nieuwe zangers, nu onder de naam ‘Ural Kosaken Ensemble’. Uit dit koor is het ‘Ural Kosaken Chor’ weer voortgekomen, dat onder leiding van huidige dirigent Vladimir Kozlovskiy in Workum is te horen.

Het programma op deze avond bestaat uit een gedeelte met Russische orthodixe gezangen van componisten zoals Lwowsky. Tsjaikovksy, Bortnijanski en uit een gedeelte dat bestaat uit Russische volksmuziek. Met recht draagt dit concert de titel ‘Herinneringen aan het oude Rusland’: we horen natuurlijk de evergreens zoals ‘Stenka Rasin’, ‘de Wolgaslepers’ en ‘Eentonig klinkt het klokje’. Maar ook onbekendere volkliederen komen voorbij in een wervelend, romantisch programma dat, net als nu al weer een aantal jaren geleden, ook weer grote indruk zal maken. Soms wordt het koor in de volksliederen begeleid door balalaika, bas-balalaika en bajan.

Het concert in de Werenfriduskerk (dat wordt georganiseerd door Workum Klassiek) begint om 20.15 u. Verdere informatie op www.muziekbegrijptuhet.nl / Workum Klassiek Concerten.