Huurders krijgen zonnepanelen

Balk - Huurders van WoonFriesland in Hindeloopen, Koudum en Stavoren kunnen als ze dat willen gratis zonnepanelen op hun dak krijgen.

WoonFriesland wil namelijk 15.000 woningen voorzien van zonnepanelen Zij is hiervoor een samenwerking aangegaan met Wocozon (een landelijke stichting zonder winstoogmerk). De zonnepanelen kunnen een gemiddeld gezin van een huurwoning een besparing van 100 euro per jaar opleveren zonder dat zijzelf hoeven te investeren. Tevens draagt het bij aan de verduurzaming en energieagenda van de provincie Fryslân en de gemeentes. Het initiatief is besproken met provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Huurdervereniging de Bewonersraad Friesland, zij hebben positief gereageerd. De komende maanden worden de plannen verder concreet uitgewerkt. Vanaf dit najaar worden de huurders gefaseerd benaderd. Er zal in Leeuwardenworden gestart en later volgen de andere gemeentes. Op dit moment heeft meer dan de helft van de woningen van WoonFriesland al een groen label, namelijk A, B of C. Slechts minder dan 10% heeft nog een label F of G. Met dit initiatief kunnen de deelnemende woningen minimaal 1 labelsprong maken.Het voorstel zal voor veel huurders financieel interessant zijn. Voor de woningen die zonnepanelen krijgen geldt dat huurders niet hoeven te betalen voor de zonnepanelen, maar voor de opgewekte stroom van hun eigen daktegen een lager tarief. Hierdoor ontstaat een financieel voordeel van rond de 100 euro per jaar. Huurders van WoonFriesland worden vanaf dit najaar gefaseerd benaderd om op vrijwillige basis mee te doen en te profiteren van de goedkope zonnestroom. Met de plannen wordt eerst in Leeuwarden gestart, daarna volgen de andere gemeenten.