Redders in opleiding geslaagd

Balk - Lemmer Afgelopen woensdag en vrijdag zijn bij Reddingsbrigade Lemmer de KNBRD-examens gehouden voor de verschillende brevetten en diploma's.

Vele ouders hebben vanaf de kant het afzwemmen van hun zoon/dochter in zwembad "Ny Sudersé" bijgewoond. De examens zijn afgenomen onder toezicht van examinatoren vanuit rayoncommissie noord en oost van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen onder leiding van voorzitter Erik Velthuis uit Wierden.

Tijdens de examens is afgezwommen volgens de nieuwste K.N.B.R.D. pilotexameneisen, omdat Reddingsbrigade Lemmer meedraait met de nieuwe opleiding binnen Reddingsbrigade Nederland. Bij deze examens wordt gekeken naar vaardigheden die betrekking hebben op het zwemmend redden en het geven van leiding bij een redding. Daarbij gaat het om het toepassen van bevrijdings- en de vervoersgrepen, welke in drie fases uitgevoerd moeten worden. Ook het gebruik van reddings– en hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een reddingsklos, rescue tube, werpzak, werpbal, tuinslag of een stuk touw, moet hierbij juist worden beheerst. Tevens is het onderwaterzwemmen een belangrijk onderdeel, net zoals het popduiken en het opduiken van ringen. Verder wordt naar aanleiding van een ongeval gekeken of de kandidaat op de juiste wijze slachtoffer(s) aan de kant brengt. De kandidaten moeten uiteraard over voldoende conditie beschikken om dit allemaal achter elkaar uit te voeren. Naast deze eisen moest bij het diploma Life Saver 1 een schriftelijk theorie-examen worden afgelegd en voor Life Saver 2 en 3 een mondeling examen.

De geslaagden uit voormalige Gaasterland zijn:

Junior redder 1 - Bertus Gerrit Dijkstra, Junior redder 2 - Anna van der Veen, Junior redder 3 - Erwin van der Veen, Esri Schotanus, Junior redder 4 - Durk Willem Dijkstra, Renzo Andringa en Life Saver 3 - Julian Kuiper