Vooral angst om veiligheid AZC

BALK - De meeste vragen die dinsdag gesteld werden over het AZC dat in Balk in augustus open gaat gingen over veiligheid.

‘Ze vragen ons hoe de veiligheid geregeld is op het centrum. Net als elders is dan ons antwoord,’ vertelt Bob Kamphuis , de contactpersoon bij de politie. ‘We hebben genoeg mankracht, maar handelen per incident. Overigens verwachten we geen grote problematiek. En komt die er wel, dan reageren we daar op. Maar nogmaals, dat verwachten we niet. ‘ Kamphuis werkte onder andere in Groningen waar meerdere AZC’s zijn en waar hij ook met meerdere culturen en andere geloven werkte.  Daar zag hij weinig problemen. ‘Verder stelt hij dat het vaak vooral ‘onbekend is onbemind’ is. ‘Uit de media hebben mensen verder het idee gekregen dat massaverkrachtingen en aanrandingen aan de orde van de dag zijn. Terwijl onze ervaringen volledig anders zijn. ‘ Locatiemanager Gerrit de Lang noemt de sfeer op de inloopavond prima. ‘Natuurlijk stellen mensen kritische vragen. Maar daar is deze avond ook voor bedoeld.’ De Lang vertelt dat het AZC 16 juli wordt opgeleverd. In de twee weken erna wordt gewerkt aan het openstellen van het centrum en half augustus gaat het open.’ Nog steeds is de bedoeling dat 40 tot 50 procent van de bewoners uit gezinnen zal bestaan. ‘Is dat percentage anders, dan gaan we om tafel.’ De locatiemanager vertelt dat een belangrijk deel van de vluchtelingen uit Syrië komt. Daarna volgen mensen uit Eritrea en Irak. Die laatste groep moet eigenlijk terug, maar dat is niet veilig, daarom mogen ze blijven. De Lang verwacht een geleidelijke instroom van mensen. ‘Het is niet zo gek als vorig jaar. De druk is minder groot, dus dat zal geleidelijk aan gaan.’ De avond voor de inloop kreeg hij via de tv nogal zorgelijke berichten te horen over extremisten die zich onder de vluchtelingen zouden bevinden. ‘Ja, daar maak ik me zorgen om. Op de website van de NOS was het overigens veel genuanceerder. En ik heb het gecheckt, de afgelopen twee jaar is er niemand binnen de opvang aangehouden die daar mee te maken had. Overigens wordt daar ook zeer streng op gescreend. Natuurlijk kijken wij ook naar signalen en bij vermoeden schakelen we de politie in. We blijven alert.’