Hindeloopers redden Joden

HINDELOOPEN - [embed]https://www.youtube.com/watch?v=1x3uFYBjQFg[/embed]

  HINDELOOPEN Vrijdag werd in Hindeloopen een bord onthuld waardoor iedereen nu weet dat er in Hindeloopen een synagoge of sjoel was gevestigd. Deze synagoge werd in 1771 aan de Buren gebouwd, maar is in 1862 weer gesloopt. De grond bleef echter altijd onbebouwd. Oudere Hylpers noemen dit stuk grond nog meestal It Joadenheem. De opperrabijn van Nederland, Binyamin Jacobs en Rabbijn Vorst kwamen naar Hindeloopen voor dat heuglijke feit. Verder was de honorair consul uit Israel aanwezig. Maar er waren ook nazaten van de Joden van toen die helemaal uit het buitenland waren gekomen om hier bij te zijn. Emoties voelden de beide rabbijnen. ‘Ik ben eigenlijk nooit bij een herdenking die blij is. Het gaat altijd over dat afschuwelijke. Maar hier gaat het wel om iets moois. De Joodse gemeenschap hier, werd op een gegeven moment gewoon kleiner en verdween. Dat had niets met de oorlog te maken,’aldus Jacobs. ‘Daarom is het goed dat we hier even stilstaan bij het feit dat er hier onze mensen hebben gewoond, dat hier generaties zijn voortgebracht.’ Toch voegde hij er aan toe dat als anderen op een begraafplek een open plek zien, ze blij zijn. ‘Ik niet. Onze mensen hadden zo graag ook gewoon willen sterven aan ziekte of aan ouderdom,’zo merkte hij op. Wel prees hij de inwoners van Hindeloopen. ‘De Joden die hier zijn ondergedoken werden niet verraden voor 7,50 gulden per persoon. Zij hebben Joden gered. Daar waar anderen zich lieten verlagen en tot beest werden, konden mensen hier veilig onderduiken. Dat waren landgenoten die mens wilden zijn. Die mens wilden blijven.’ Hij voegde daar aan toe:’Weinig mensen waren in de oorlog echt goed of echt fout. Maar dat geeft ook wel weer aan dat het gemakkelijk is om de verkeerde kant uit te gaan.’ Jacobs noemde ook de hedendaagse sitatuatie waarin antisemitisme en rassenhaat steeds grotere vormen gaan aannemen. ‘Laat ons samenzijn hier dan ook een grote waarschuwing zijn. Volg niet de meute.’ Volgens Rabbijn Vorst was de eerste Joodse bewoner van Hindeloopen een jeneverstoker die zich rond 1715 in de plaats vestigde. Later werd de gemeenschap steeds groter. Omdat Hindeloopen een waterverbinding vormde met Amsterdam was het ook een belangrijke plaats voor de gemeenschap. De schrijver Gosse Blom beschreef ooit een straat die volgens hem de Jodenbreestraat in Hindeloopen werd genoemd. Volgens Henk Smit was dit de Weverstraat, maar mogelijk ook de Buren. Na de bijeenkomst in de Drie Harinkjes ging het gezelschap naar de plek waar de voormalige sjoel of synagoge was gevestigd. De precieze plek was afgezet met linten, zodat iedereen kon zien hoe hij er in die tijd uitzag. ‘Kom binnen in de synagoge,’nodige Opperrabijn Jacobs iedereen een beetje grappend uit. Er werd een bordje opgehangen zodat iedereen weet waar zich deze bijzondere plek bevindt. Gezamenlijk werd ook nog het Joods Volkslied gezongen.