Weromsjen yn Gaasterlân (274)

Balk - We vervolgen onze weg richting het Slotermeer en komen bij de boerderij op Tsjamkedykje 4.

Op de eerste kadastrale kaarten uit 1832 was het gebied tegen het Slotermeer allemaal hooiland, De Warren genoemd. Percelen van een tiental meters breed en honderden meters diep. Zich uitstrekkend tot aan waar nu de provinciale weg naar Woudsend loopt.

Op de TMK 1864 (= Topografische Militaire Kaart) staat er nog geen boerderij op deze locatie. Pas in het bevolkingsregister 1869-1879 van Harich vinden we de eerste vermelding van bewoners op deze boerderij. Dat was veehouder en voormalig visser HantjeHaitjes Visser.

Na zijn overlijden in 1875 blijft zijn vrouw Jetske Coopmans, dochter van geneesheer Albert Coopmans en Janke Bavius van Theeken uit Balk, wonen en werken op de pachtboerderij tot 1890. De in Hemelum geboren veehouder YkeTittesStoffelsma(1836-1918) wordt haar opvolger. In 1895 volgt de uit Nijemirdum afkomstige Jouke Beuckens hem op.Jouke Meines Beukens vertrekt in 1905 naar Workum en later 't Heidenschip. Oorspronkelijk was deze boerderij alleen te bereiken door de weilanden die tot aan de Luts liepen. Een pad was er niet. Over de Harichstervaart lag een draaibrug, links op de foto, vlak naast de Luts. De 27 jarige Klaas Alles Dijkstra uit Koudum, op 18 mei 1905 getrouwd met WiepkjeYkesStoffelsma, pacht de boerderij vanaf 1905. Vandaag de dag bewoont door inmiddels alweer de 4e generatie Dijkstra.

Foto: Klaas Alles Dijkstra, tekst: Johan Groenewoud