Zangdienst Wijckel

WIJCKEL - Op zondag 10 juli ‘s avonds om half acht, is iedereen welkom tijdens de zangdienst, die wordt gehouden in de Vaste Burchtkerk te Wijckel.

In deze dienst zullen bekende liederen uit diverse bundels worden gezongen.

Voorganger zal zijn ds. W.M. Schinkelshoek, terwijl Jacob Tijsseling het orgel zal bespelen.

Deze zangdiensten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten van Wijckel en Sloten.