Botten aangetroffen bij rioolwerkzaamheden Workum

WORKUM - In het centrum van Workum zijn woensdagmiddag tijdens graafwerkzaamheden menselijke botresten gevonden.

Het gaat om de resten van tenminste één individu. Er is geen sprake van een compleet skelet. Behalve diverse botten is ook een schedel aangetroffen.

Rondom de St. Gertrudiskerk aan het Skil in Workum wordt een deel van de riolering vervangen. Tijdens het graven zijn de skeletresten aan het licht gekomen. Het deel waar wordt gegraven, bevindt zich buiten de huidige begraafplaats rond de kerk. Van verstoring van bestaande graven is daarom geen sprake. De vondsten zijn gedaan in de oude sleuf van de riolering. Dit is zwaar verstoorde grond.

Het is niet helemaal duidelijk hoe de menselijke resten hier terecht zijn gekomen. Vermoedelijk is men bij de aanleg van het riool in de vorige eeuw skeletmateriaal tegen gekomen en heeft men dit bij het dichtgooien weer teruggestort. Bij rioleringswerkzaamheden rondom kerken worden vaker botresten aangetroffen. In het verleden werden soms graven geruimd en de botten aan de rand van de begraafplaatsherbegraven. Ook kan het zijn dat de begraafplaats door de eeuwen heen kleiner is geworden.

Er zal worden gekeken in de archieven of er iets bekend is over de vondst van botten bij de aanleg van het riool in de vorige eeuw en hoe de begraafplaats zich heeft ontwikkeld. De menselijke resten zullen worden schoongemaakt en onderzocht. Waarbij zal worden gekeken of er iets kan worden gezegd over bijvoorbeeld gezondheid, leeftijd , ziektes en geslacht van de overledene(n). Daarna worden de menselijke resten herbegraven.