Verbazing over kappen in vogeltijd

BALK - Het verbaast veel mensen, maar ook raadslid Meinsma dat in mei is gestart met het omvormen van groen.

‘We weten allemaal dat alle vogels in deze tijd van het jaar een nest met eieren hebben of al jonge vogels die vaak nog niet zijn uitgevlogen. Het kleine vogelgrut zit veel in bossages en struiken die op dit moment door de gemeente bij de grond worden afgeschoren.’ Meinsma vraagt zich dan ook af of dit wel de juiste tijd is om uitvorming uit te voeren. Volgens B&W zijn er voor de verschillende jaargetijden werkplannen opgesteld die bij de uitvoering worden gebruikt. De medewerkers voeren eerst inspecties uit in de beplanting. Ze doorzoeken heesters die worden afgezet. Dit gebeurt gewoon door te kijken maar wel door iemand met een diploma Flora- en Faunawet. Beplanting die niet te inspecteren is, wordt overgeslagen. Ook worden er geen werkzaamheden uitgevoerd als er nestelende vogels, jonge vogels op de grond, egels of andere dieren worden gevonden.