Natuurbegraafplaats bij de Bremer Wildernis

RUIGAHUIZEN - Al in 2014 is toestemming gegeven om een natuurbegraafplaats tussen Ruigahuizen en Sondel, bij de Bremer Wildernis te maken.

Het gaat daarbij om een voormalig productiebos dat de initiatiefnemer wil omvormen tot een gevarieerd, natuurlijk bos dat ruimte biedt aan natuurbegraven. Het graf en de ceremonie spelen daar een ondergeschikte rol. Na de begrafenis wordt het graf in de natuur opgenomen. Er komt dus ook geen grafmonument. Wel wordt op het terrein een klein toiletgebouw en een overkapping aangebracht, alles voor kosten van de initiatiefnemer. Het plan gaat nu de inspraak in.