Semi-tijdelijk woningen voor statushouders

BALK - Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren is voornemens om op 8 verschillende locaties in de gemeente semi-tijdelijke woningen te bouwen voor de huisvesting van statushouders. Voormalig Gaasterland is daar niet bij.

De woningcorporaties in de gemeente bieden op dit moment één op de vijf opnieuw verhuurbare sociale huurwoningen aan een statushouder aan. Dit zijn er 96, maar dat is echter niet voldoende om alle statushouders een woonplek te geven (185) en te voldoen aan de taakstelling. Om de beschikbaarheid van huurwoningen voor overige woningzoekenden in balans te houden, is gezocht naar andere mogelijkheden voor huisvesting. Het bouwen van semi-tijdelijke woonunits kwam naar voren als de beste optie om in 2017 voldoende woonplek te realiseren. Het voorstel wordt op 28 september in de gemeenteraad besproken. De regietafel Fryslân steunt het voorstel. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van huisvesting. Daarbij is gekeken naar het verbouwen van leegstaande schoolgebouwen, het gebruiken van te koop staande woningen en ook naar (semi-tijdelijke) nieuwbouw. De semi-tijdelijke nieuwbouw van woningen kan gerealiseerd worden in de vorm van woonunits. Het bouwen van semi-tijdelijke woonunits kwam naar voren als de beste optie om in 2017 voldoende woonplek te realiseren voor de statushouders. Bij deze woonunits wordt uitgegaan van een periode van waarschijnlijk minimaal 10 jaar. De woonunits hebben veel weg van normale woningen en zijn goed in te passen in de omgeving. Het college stelt de volgende locaties voor semi-tijdelijke woningen aan de raad voor: Echten – bouwkavels voormalige sporthal aan de Herenweg (6 woningen), Joure – gronden ten noorden van de tennisbanen aan de Zuiderveldstraat (12 woningen), · Langweer – gronden ten zuidwesten van de kruising Lyts Dykje en Legemarstersingel (6 woningen), Lemmer – gronden nabij buurthuis en sportveldje aan de Betelgeuze (12 woningen), Oudehaske – gronden ten zuiden van de Bugel (12 woningen), Scharsterbrug – gronden ten zuidoosten van de Tsjoele (6 woningen), Sint Nicolaasga – gronden gelegen tussen de Marsstraat en PSV De Oorsprong (12 woningen), Sintjohannesga – bosschage ten zuidwesten van de Hendrik Jan Textorstrjitte (6 woningen) Er is op dit moment nog geen definitief besluit genomen over de semi-tijdelijke woningen en over de plekken waar die semi-tijdelijke woningen gebouwd zouden kunnen worden. Burgemeester en wethouders hebben het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad, zij neemt op 28 september 2016 een besluit. Op 14 september 2016 is de openbare bespreking in de Commissie Ruimte. Inwoners hebben daar het recht om in te spreken. De direct omwonenden van de 8 locaties zijn persoonlijk uitgenodigd voor een tweetal informatiebijeenkomsten die begin juli plaatsvinden.