Vervolggesprekken oud papier

BALK - ‘De reacties tijdens informatiebijeenkomsten over de oud papier inzameling zijn aanleiding om na de zomervakantie verder in gesprek te gaan.

De gemeente wil kijken of ze het inzamelen door verenigingen en een goede inzameling kan combineren. Daarbij zullen verschillende alternatieven en hun voor- en nadelen aan de orde komen.Voor de 50 verenigingen die het papier ophalen is het een inkomstenbron. Zij maken zich zorgen over het vervallen van die inkomsten, ook als er een overgangsregeling zou komen. In de gesprekken zijn ook andere mogelijkheden genoemd, zoals het inzamelen met papiercontainers door de verenigingen zelf. ‘We willen met elkaar bekijken hoe we het inzamelen van oud papier in de toekomst kunnen optimaliseren’, zegt wethouder Johannes van der Pal. Sinds de fusie wordt oud papier in de gemeente op verschillende manieren opgehaald. In een deel van de gemeente wordt gewerkt met papiercontainers, in andere delen van de gemeente staan geen papiercontainers en zijn verenigingen als inzamelaar actief. Omdat de gemeente in de grijze containers nog teveel oud papier aantreft, gaat haar voorkeur uit naar het overstappen op papiercontainers voor de hele gemeente. Uit cijfers blijkt namelijk dat papier dan beter gescheiden wordt. Nu wordt er met het restafval teveel onnodig papier verbrand. Reacties Johannes van der Pal: ‘Natuurlijk zijn we bereid om rekening te houden met de reacties. Tegelijkertijd zijn we als gemeente verantwoordelijk voor een goede, doeltreffende inzameling van al het afval bij onze inwoners én voor een betere afvalscheiding’. De vervolggesprekken vinden na de zomervakantie plaats. Dit betekent ook dat de huidige situatie van inzamelen in ieder geval tot in 2017 blijft bestaan.