Weromsjen yn Gaasterlân (272)

Balk - Deze unieke foto van de Albada-boerderij op het adres Tsjamkedykje 3 (Meerswal) zal gemaakt zijn tussen 1906 en 1924.

Dit type kop-hals-romp-boerderij is vaker gebouwd rondom Balk. Vergelijk hiervoor de boerderijen aan de Lorbuorren 1,3 en 4. De melkbussen worden geladen in een praam voor vervoer naar de zuivelfabriek Harich bij Balk. Dat ging gemakkelijker dan over land, want een echt berijdbaar pad was er niet richting Balk. De weilanden liepen door tot aan de Luts.

Op de Schotanus kaart gemaakt in 1718 staat er langs de Luts tussen Balk en het Slotermeer geen enkele boerderij. Terwijl er op dezelfde kaart aan de rand van de zandgronden op het Westerend, de Kerkburen, de Lorburen van Harich en langs de weg naar Wijckel talrijke boerenbedrijven te vinden zijn. Het gebied tussen de huidige Pypsterstikke en het Slotermeer zal in de loop van de 18e eeuw drooggelegd en in cultuur gebracht zijn. Mijn vermoeden is dat de Albada-boerderij aan het Tsjamkedykje 3 ongeveer halverwege de 18e eeuw gebouwd is in het kop-hals-romp-type zoals op de foto.

Rond 1773 vestigden Wouter Cornelis en Hiltje Ates zich in Harich bij Balk. Vanaf 1784 komen we hun tegen in de speciekohieren van Harich op volgnummer 42. (de oudere boeken moet ik nog bestuderen) Waarschijnlijk woonden ze al van 1773 aan de Meerswal bij Balk, waar hun jongste kinderen Gelk (* 1774) en Ate (* 1776) zijn geboren. De kinderen zijn gedoopt in de Hervormde Kerk in Balk. Volgende week meer.

Foto: familie Albada, tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327