Hotske Batteram: Over leven

Balk - Deze column gaat over leven en over overleven.

Overleven betekent zoiets als, je leeft nog terwijl je onder de omstandigheden was overleden. Je hebt een kwaal of ziekte overleefd omdat er bijvoorbeeld medische wetenschap is. Simpel voorbeeld is al een operatie van een ontstoken galblaas, als men die niet had geopereerd, dan was ik niet ouder dan 31 jaar geworden. De mens is inmiddels in staat om in een ver stadium te beschikken over leven en over dood. Ingevroren embryo’s, wat doe je daar mee, een zelfgekozen dood bij ziekte wat doe je daar mee? Een dood omdat het leven niet meer veel te bieden heeft, wat doe je daar mee? Ik vind dat nogal persoonlijke vragen, we denken in een vrij land te wonen, maar zelfs deze persoonlijke levensvragen worden beoordeeld door de politiek. Bij het nieuwe plan voor orgaandonatie, is iedereen in één klap donor. Mits je registreert dit niet te willen. Ik vind dat nogal een enge gedachte. Eng in tweeërlei zin; ten eerste te eng gedacht en ten tweede eng, omdat als je even niet oplet, het nieuws niet volgt, je net met vakantie bent, bij thuiskomst ineens donor bent. Klacht is nu dat er te weinig donoren zijn en tuurlijk klopt dat, ook al overweeg je om donor te worden, daar denk je nog even over na en dan ga je niet meer op een site zoeken, je burgerservicenummer er bij pakken om je dan aan te melden. Praktisch gezien, zou ik voorstellen, laat het aan de huisarts over; laat die bij iedere bezoeker de vraag stellen; wilt u donor worden. Dan is de vraag directer en de respons waarschijnlijk groter. Mensen zijn mondiger geworden, bovendien kunnen we zelf nadenken. Als we dan de goede argumenten op een rij zetten mag je zelf beslissen. Vragen die dan ook beantwoord moeten worden zijn deze; wanneer ben je dood, met andere woorden wanneer mag het mes er in? Tot hoe ver gaan we in de medische wereld, tot wanneer beschikken we over leven en over overleven? Wat gebeurt er met je organen? Het is jouw leven, jouw dna, dat kan nog heel lang doorleven na jouw dood. Er zijn verhalen bekend van mensen die een orgaan van iemand anders krijgen, maar daarbij ook eigenschappen van de donor. Het is jouw leven, jouw lijf. Als alles energie is, dan ben je na jouw dood nog steeds energetisch verbonden met je levende organen, heeft iemand daar wel eens aan gedacht? Wil je na je dood anderen helpen, wat zou jezelf willen als je op een donorhart zit te wachten? Als politici er al mee worstelen, geef ons dan de vrijheid om er ook mee te worstelen. Geen actie is in deze ook een actie, om je er aan te herinneren dat dat ook een actie is mag de huisarts je vragen naar jouw actie. Maar maak ons niet allemaal donor, zo werkt dat niet. De politiek heeft afgelopen weekverdeeld gestemd, net zo verdeeld als onze stemmen. Het voorstel haalde het niet, we blijven dus in vrijheid leven over de actie in ons eigen leven. www.hotskebatteram.blogspot.nl