It Swannenêst uit Molkwerum wint duurzaamheidscampagne

Balk - Team Powerbôle van It Swannenêst uit Molkewerum heeft de hoofdprijs gewonnen in een duurzaamheidscampagne tijdens de derde editie van de Energy Challenges Fryslân.

De afgelopen vijf maanden streden 14 basisscholen in Friesland om deze prijs. Leerlingen voerden zelfstandig campagne voor meer duurzaamheid op hun school en in hun omgeving. De finale was op vrijdag 10 juni in Leeuwarden. In een spannende eindstrijd ging Team Powerbôle van It Swannenêst uit Molkewerum uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis.

Energy Challenges daagt kinderen en jongeren uit om slim met energie en water om te gaan. Het is een spel op school en tussen scholen onderling, waarbij leerlingen het energie- en waterverbruik op hun school analyseren en in teamverband een origineel plan bedenken om zoveel mogelijk te besparen en zoveel mogelijk mensen op school en omgeving te activeren voor duurzaam gedrag.

Flinke besparingen

De ervaring van eerdere projecten leert dat door de een combinatie van techniek en gedrag bewustwording en gedragsverandering ontstaat, wat besparingen tot wel 15 procent per gebouw mogelijk maakt. Ook in de Energy Challenges Fryslân is flink bespaard door tal van acties te organiseren om school en omgeving in beweging te krijgen. In tijden van bezuinigingen in het onderwijs is dit een welkome kostenbesparing. Naar verwachting zal het project ook een positief effect hebben op het energieverbruik bij de scholieren thuis.

Slimme meters

Er zijn slimme meters en monitoringssoftware in de scholen geplaatst, die het gas- en elektraverbruik inzichtelijk maken. Hierdoor konden de leerlingen na elke besparingsactie precies zien wat het resultaat van hun actie is geweest. Daarnaast zijn alle schoolgebouwen doorgelicht door een team van stagiaires onder begeleiding van een technisch specialist.

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijven

De provincie Friesland ondersteunt de Energy Challenges Fryslân als onderdeel van uitvoeringsprogramma 'Duurzame Energie'. Richting Culturele Hoofdstad 2018 gaat het project groeien naar 100 scholen in Friesland. Het project wordt verder versterkt door de gemeenten Leeuwarden, de Friese Meren en Súdwest-Fryslân. Bedrijven en andere organisaties spelen ook een belangrijke rol. Onder meer Strukton Worksphere, BekkemaBruinsma, de Friese Milieufederatie, Energy Valley en de Watercampus leveren een bijdrage aan het project.