Geslaagden Bogerman: de vlag mag uit

KOUDUM/SNEEK - Donderdag werd bekend dat de volgende leerlingen van het Bogerman zijn geslaagd:

BOGERMAN SNEEK

 

Atheneum

Karin Attema, Heeg; Rinske van Berkum, Gaastmeer; Rixt Boonstra, Bakhuizen; Thom Boonstra, Koudum; Eelke van der Brug, Molkwerum; Hilde Lanting, Hemelum; Welmoed Offinga, Workum; Simone Spijkerman, Koudum; Wouter Stegenga, Balk;  Eline Veenstra, Heeg; Marleen Veenstra, Koudum.

Havo

Corin Albalak, Balk; Remco Bakker, Balk; Gert-Jan Bokma, Hindeloopen; Jo-Anna Brandsma, It Heidenskip; Myrthe Damstra, Koudum; Jet van Dijk, Balk; Ilse Folkertsma, Workum; Laura de Groot, Workum; Jesse Gulden, Hemelum; Jolanda de Hoop, Koudum; Djurra de Jong, Harich; Iris de Jong, Koudum; Kelly de Jong, Koudum;  Toon Jorna, Balk; Linda Kuipers, Mirns; Marije Mulder, Harich; Reina Okkerse, Stavoren; Wesley Schaper, Balk; Dineke Schilstra, Rijs; Anne Tuinstra, Hemelum;  Nanke Wouda, Stavoren; Jorian Ypma, Molkwerum.

Vmbo Theoretische leerweg

Arnoud van de Beek, Sloten Fr; Martine Cnossen, Heeg; Arjen Dijkstra, Heeg; Amber Jaasma, Woudsend; Jetse Müller, Sloten Jeldert Oenema, It Heidenskip; Ilse Vonk, Oudega.

Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg

Mila van Es, Balk; Erinn Gootjes, Woudsend; Nick Kleen, Workum; Mariska Nagelhout, Bakhuizen; Perry Veenstra, Woudsend.

Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg

Theo Bosma, Balk; Ritse de Jong, Balk; Stefan Kok, Oudemirdum; Jildou Terpstra, Gaastmeer.

BOGERMAN KOUDUM

Vmbo Theoretische leerweg

Ivor Baak, Koudum; Jeen Bekkema, Warns; Redmer de Boer, Koudum; Ruben de Boer, Stavoren; Savanna de Boer, Bakhuizen; Teuna Bosch, Koudum; Lolke Douwe Groenhof, Koudum; Jorn Groenland, Koudum; Hessel Haanstra, Workum; Anouk Hoekema, Workum; Albert IJpma, Koudum; Dennis de Jong, Workum; Obe Lijcklama à Nijeholt, It Heidenskip; Jorn Pries, Koudum; Max Pries, Koudum; Kim Risselada, Hemelum; Dagmar Slump, Warns; Jorick Speerstra, Workum; Jelle Stellingwerf, Koudum; Tietsje Veldkamp, Hindeloopen; Joyce Visser, Workum; Shania van Vliet, Koudum; Marleen Weerstra, Koudum; Sterre van der Werf, Bakhuizen; Sybrand Wiersma, Koudum; Joy de Witte, Hindeloopen; John Wortel, Warns; Romy Zijlstra, Workum.