Oranje linten voor Morraruter Annemarie Bouma

Balk - Zondag startte Annemarie Bouma van de Morraruters met haar paard Froucke fan it stran in Franeker. Ze reden hier 2 oranje linten en een nieuw PR bij elkaar in de Z1 dressuur. In de 1e proef maar liefst 232 pt. en in de 2e proef 219,5 pt. (totaal 3wp.).

Miranda Venema reed met haar paard Gian ook twee keurige proeven in de L1 dressuur in Franeker. Dit was voor Gian de eerste buitenwedstrijd, maar Gian voelde zich blijkbaar thuis en scoorde in de 1e proef de 1e prijs met 205,5 pt en in de 2e proef de 2e prijs met 190 pt. (totaal 3 wp.). In Oranjewoud kwamen Danielle Wester en Annica Laagland aan de start. Danielle Wester sprong met haar paard Grace in het B springen 2 foutloze parcoursen. In het 1e parcours wonnen ze de 9e prijs met een stijl van 74 en in het 2e parcours wonnen ze de 3e prijs. Annica Laagland debuteerde in de L1 dressuur met haar paard Havana. In de 1e proef behaalden ze 187,5 pt. en in de 2e proef 199 pt en dat was goed voor de 3e prijs. (totaal 3wp.) Anneke Heida bezocht met haar pony Kaleidoscope Biddy het ONCK. Dit is het nationale kampioenschap voor Connemara pony’s in Ermelo. In de B dressuur had ze in de 1e proef 196,5 pt. en in de 2e proef 192,5 pt.(totaal 3 wp.) Dit leverde haar een 4e plaats op in het algemeen klassement. Bij het springen eindigde ze ook als 4e in de klasse BB. Daarna sprong ze ook nog een B parcours. Hierbij had ze helaas een balkje, maar door haar stijl van 77,5 leverde het toch een winstpunt op.