Zorgen over oud papier inzameling

BALK - Gemeente de Fryske Marren wil de huidige manier van oud papier inzamelen aanpassen, met als gevolg minder tot geen extra inkomsten voor de partijen die nu de inzameling verzorgen.

Plaatselijk belang Balk Vooruit en de partijen die het oud papier inzamelen maken zich hier grote zorgen over.

In voormalig Lemsterlân is er een extra container aan huis waarmee oud papier wordt opgehaald door de gemeente. In voormalig Skasterlân en Gaasterlân-Sleat wordt oud papier eens per maand bij de inwoners thuis opgehaald door verenigingen, kerken en scholen. Tevens staan er oud papier containers waarin inwoners zeven dagen per week het oud papier kunnen inleveren. De gemeente wil nu het afval beleid harmoniseren. Dit betekent dat in de gehele Fryske Marren extra containers aan huis komen voor oud papier. De gemeente hoopt op deze manier dat er minder oud papier in de restafval (grijze) container komt.

Volgens plaatselijk belang Balk Vooruit is het beter om in te zetten op het beter scheiden van afval in het algemeen. Er belandt nog teveel GFT, glas, papier, chemisch afval, afgedankte apparatuur en textiel in de grijze container. De initiatiegroep ’Mijn Gaasterland’ is bezig met een project om de mensen beter te informeren over het scheiden van afval. Balk Vooruit denkt dat er op deze manier meer te bereiken is. Daarmee wordt tevens voorkomen dat er veel geld moet worden geïnvesteerd in een derde container aan huis voor oud papier en behouden de verenigingen, scholen en kerken hun oud papier inkomsten.

Poll

Plaatselijk belang Balk Vooruit heeft inmiddels een poll op www.balkvooruit.nl geplaatst om te inventariseren hoe men over de verschillende manieren van oud papier inzameling denkt. De uitkomst daarvan zal aan de politiek kenbaar gemaakt worden.

Foto's Plaatselijk Belang Balk Vooruit