Mensen voordragen voor een lintje

BALK - De gemeente vraagt burgers of ze mensen kennen die een koninklijke onderscheiding verdienen.

Elk jaar rond Koningsdag ‘regent’ het lintjes. Nederlanders die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de samenleving worden beloond met een Koninklijke onderscheiding. Wie iemand wil voordragen voor die lintjesregen van 2017, moet dat verzoek uiterlijk 15 juni 2016 indienen bij de burgemeester. Het is van belang om het voorstel tijdig in te dienen, omdat verschillende partijen het voorstel moeten behandelen. Overigens kunnen lintjes het hele jaar worden uitgereikt, dus als het niet met Koningsdag hoeft, kan het ook op een andere datum. Wel moet een voorstel tenminste zes maanden voor die datum worden ingediend. Om iemand voor te kunnen dragen, is het verstandig contact op te nemen met Suzanne Nijhof via telefoonnummer 0513 - 239 972. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding en uitleggen hoe het werkt. Meer informatie en het benodigde voorstelformulier is te vinden op www.lintjes.nl.