Ondersteuning mensen met minimuminkomen

BALK - Afgelopen periode zijn 14 vrijwilligers van de Vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden (VerSUS) bij 176 bewoners van de huurwoningen ten Noorden van de Luts langs geweest om te vragen of zij hulp nodig hebben omdat ze een minimuminkomen hebben.

Ook is gevraagd of er een nadere afspraak met spreekuurhouders van VerSUS gemaakt moest worden. Zeventien bewoners hebben te kennen gegeven graag van deze mogelijkheid gebruik te willen maken; een score van bijna 10%. Deze mensen worden binnenkort telefonisch benaderd. Niet iedereen was thuis; wellicht was de score dan nog hoger uitgevallen. Woningstichting ‘Wonen Zuidwest Friesland’, vrijwilligers van de PKN en Christoffel Parochie in Balk hebben spontaan meegewerkt. De reacties van de bewoners waren over het geheel genomen zeer positief, ook in situaties dat geen verdere actie nodig is. Wellicht heeft deze actie deuren geopend en zal het spreekuur op maandagmorgen in de locatie “De Treemter’, Bogermanstraat 7 in Balk frequenter worden bezocht. Een afspraak hiervoor kan worden gemaakt via tel.nr. 0513-416027 of via het contactformulier op de website van VerSUS www.versusjoure.nl.