AZC: ‘Het had anders gekund’

BALK - De familie de Winter, de familie die naast het toekomstige AZC in Balk woont en een boerderij heeft las vorige week het artikel met de burgemeester over dit onderwerp in deze krant. Daarin gaf hij onder andere aan dat hij wel met de familie om tafel wilde, maar zij dat niet wilde. De familie was verbaasd en geeft aan dat het wel heel anders had gekund, maar dat de gemeente dat zelf niet wilde.

‘Burgemeester Veenstra heeft geen weet van een onderzoeksrapport waar wij om hebben gevraagd en waaruit zou blijken dat ons bedrijf niet zou worden gehinderd door de komst van een AZC. Dat rapport bleek er niet te zijn, maar de periode werd wel uitgesteld. Veenstra heeft geen idee waarom dit is. Wij vinden het jammer dat de burgemeester niet door de raadsleden op de hoogte is gebracht dat toentertijd burgemeester Aalberts, tijdens de raadsvergadering op 26 augustus 2015 heeft meegedeeld dat de bedrijfsvoering van het rundveebedrijf van de familie de Winter in geen enkel opzicht zou worden belemmerd. Er was een onderzoek geweest, er is zelfs de mogelijkheid het rundveebedrijf uit te breiden, zo werd gezegd. Dat de twee bedrijven, AZC en het rundveebedrijf, goed naast elkaar konden functioneren, daarvan waren burgemeester Aalberts en de raadsleden overtuigd. Bij ieder onderzoek hoort echter een onderzoeksrapport. Maar dit bleek er dus niet te zijn. Het lijkt er dan ook verdacht veel op dat het bedrijf helemaal niet is getoetst.’ De familie las dat burgemeester Veenstra graag een gesprek wil om de mogelijke overlast die de familie de Winter vreest, weg te nemen. ‘De burgemeester heeft wel een aantal keren telefonisch contact gehad en hij wilde een gesprek aangaan om de overlast die de familie vreeest weg te nemen. Wij lezen echter dat we die ontmoeting niet wilden en de juridische weg zijn ingeslagen. Maar via het telefonische gesprek heeft hij aangegeven in gesprek te willen gaan over de mestopslag. Over de overlast die wij vrezen is echter niet gesproken en daar ging het ons om. Als het om het tekort aan mestopslag gaat bij ons bedrijf, dan zijn wij de juridische weg ingeslagen.’ Bedrijfsvoering niet belemmerd Wat volgens de familie niet te rijmen is dat een bedrijf dat niet belemmerd wordt in de bedrijfsvoering, geen vergunning krijgt voor de mestopslag die ze zo nodig heeft. ‘Er zijn meerdere mestopslagen in soortgelijke situaties in onze gemeente geplaatst. Er is een QuickScan uitgevoerd en er is geen enkel probleem een mestbassin te plaatsen. Het waterschap heeft zijn goedkeuring gegeven, maar de gemeente geeft geen vergunning omdat het niet inpasbaar is in een locatie die aangemerkt is als landschappelijk beeldbepalend gebied. En dit is nu waarom wij een juridische procedure zijn gestart. Dit geschil is door een bezwarencommissie van de gemeente in behandeling genomen. Hoe netjes is het van de gemeente om niet meteen te zeggen: ‘familie de Winter, wij geven geen vergunning af voor een mestopslag in verband met het te realiseren AZC. Dit zou een eerlijk antwoord zijn geweest. Kom er niet mee aanzetten 24 uur voor de bezwaren commissie zich buigt over het probleem. Dit verdient geen schoonheidsprijs. Dat dit de reden was voor afwijzing was ons al lang bekend, waarom niet eerlijk zijn?’ Heeft het zin om te praten? ‘Heeft het zin om met u te praten en te zoeken naar een alternatief voor de mestopslag? Had dit niet in een veel eerder stadium gemoeten en niet nu er geen vertrouwen meer is in de gemeentelijke politie? Niettemin hoopt u nog een keer een kop koffie met ons te gaan drinken en zaken met ons te kunnen bespreken. Er zijn meerdere koppen koffie gedronken, maar is er gepraat? Nee, na drie uur bij elkaar te zijn geweest was er slechts een mededeling van burgemeester Aalberts: dit is het, hier komt het. Goedenavond familie de Winter. Wek nu niet de indruk dat er niet gepraat kan worden met de familie de Winter, juist wij hebben de deur opengehouden voor iedereen die met ons in gesprek wilde gaan. We hebben oplossingen aangedragen voor het gevreesde probleem en gemeld dat het niet verstandig is een AZC zo dicht naast een rundveebedrijf te plaatsen. Er is echter nooit serieus naar ons geluisterd. ‘Dit is de plaats waar we de minste weerstand verwachten’ , waren de woorden van Aalberts. De bedrijfsvoering zou niet gehinderd worden, kon zelfs uitgebreid worden. Niets is minder waar. Wij zouden geen gesprek willen, niets is minder waar.’ Hopen op een dialoog ‘Dit alles is voor de burgemeester misschien goed om te weten, voor zover de raad hem niet op de hoogte heeft gebracht van de ins en outs betreffende het realiseren van het AZC aan de Wikelerdijk. Ook wij zijn van mening dat het probleem van de vluchtelingen een maatschappelijk probleem is waarin ook wij onze verantwoordelijkheid willen nemen. We hebben grond beschikbaar gesteld, zijn in gesprek gegaan, maar er is nooit naar ons geluisterd. Burgemeester, uiteraard zijn we bereid om met u een kop koffie te drinken. We hopen dan echter wel op een dialoog waarbij begrip is voor de ontstane situatie die ertoe heeft geleid dat ons vertrouwen in het gemeentelijk beleid en handelwijze ernstig is geschaad. Het had allemaal anders gekund!’