'Geld overhouden aan de zorg is onzin'

Stavoren - Vorige week was het groot nieuws. De meeste gemeenten hielden veel geld over op de zorg. Volgens onderzoek van NOS en Binnenlands Bestuur totaal zo’n 310 miljoen. Ook in de gemeente Sudwest Fryslân is er vorig jaar zo’n 4 miljoen overgehouden op de zorg.

Dat was voor de SP fractie aanleiding om in de raadsvergadering van 12 mei een aantal vragen te stellen. De partij wilde ondermeer weten of het college het met de partij eens was dat ‘gelden bestemd voor de zorg, worden besteed aan de zorg’? de SP wilde ook weten hoe het college dat nu gaat regelen. Verder wilde de partij een verklaring voor het feit dat er geld overblijft, ondanks de fikse bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging. Op de Huishoudelijke verzorging is € 1,7 miljoen over gehouden. De verklaring van het college: “dat ze dat geld over hebben omdat ze zo weinig bezuinigd hebben op de huishoudelijke verzorging. “vindt de SP gewoonweg onzin. Eind 2014 zijn de meeste mensen met huishoudelijke verzorging al van gemiddeld 3 uur naar 2 uur en een kwartier gegaan. ‘Dat is gewoon een ordinaire bezuiniging geweest! De Himmelsjek waar extra budget voor is gekomen, is amper gebruikt omdat te weinig mensen weten van het bestaan ervan, de vaste hulp niet ingezet kan worden en de de Himmelsjekin in verhouding een stuk duurder is.’ ‘Voor het geld wat is overgehouden hadden we ruim 80.000 uur zorg kunnen leveren. Daarmee had iedereen nog gewoon de huishoudelijke verzorging kunnen hebben van voor de bezuinigingen. Ook was het niet nodig geweest de medewerkers te korten op uren en hadden tijdelijke contracten gewoon verlengd kunnen worden. Het ergste van dit hele verhaal is dat het overgebleven geld nu terecht komt in de algemene reserve.Vanaf dat moment kan het aan van alles uitgegeven worden. Aan zorg maar ook bijvoorbeeld aan lantaarnpalen.’