Gemeente houdt 2,6 miljoen Wmo geld over

STAVOREN - De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 2,6 miljoen overgehouden aan Wmo-gelden. Er zijn veel minder WMO-voorzieningen gehonoreerd, daarom is dit bedrag overgebleven. Ondanks dat blijft de gemeente bezuinigen op de zorg, want het overschot zou voor een groot deel komen door eenmalige meevallers.

Voor huishoudelijke hulp bleef 200.000 euro liggen. Op het begrote bedrag van € 5,7 miljoen vindt de gemeente dat een relatief kleine afwijking. Landelijk bleef 310 miljoen euro liggen aan Wmo budget.