CDA wil bij opstapplaatsen langs

BALK - Het CDA De Fryske Marren wil bij de centrale opstapplaatsen langs voor kinderen die naar het speciaal voortgezet onderwijs moeten reizen. Ze zullen bij de opstapplaatsen langs met een aantal betrokken ouders om zo met eigen ogen de situatie te beoordelen.

Over het ongevraagde advies dat is uitgebracht door de Adviesraad Sociaal Domein heeft de partij weinig goede woorden over. Ze zegt daarover:’Aan de bespreking van het advies van de adviesraad ligt geen besluitvorming ten grondslag. Er worden verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt. Ouders worden met een kluitje in het riet gestuurd.’

Formeel standpunt

Ook vindt ze bespreking onmogelijk, omdat het college van burgemeester en wethouders nog geen collegestandpunt daarover heeft ingenomen. ‘Door onze inwoners kan dit als bijzonder formeel worden ervaren, echter taken en verantwoordelijkheden zijn zorgvuldig vastgelegd. We borgen hiermee onze democratische rechtsstaat,’stelt de fractie. De partij wil bovendien vasthouden aan de evaluatie voor de zomer van 2016. ‘ Het te pas en onpas aanpassen van beleid zonder een gedegen analyse geeft geen pas en helpt deze kinderen niet. Bovendien vinden wij het belangrijk dat alle ouders van deze kinderen de mogelijkheid krijgen gehoord te worden. Het is ons niet duidelijk hoe groot de groep ouders is, die het actiecomité vertegenwoordigt. Wij vinden het belangrijk naar al onze inwoners te luisteren, ook naar degenen die misschien minder op de voorgrond treden.’