Vuilwaterboot weer actief

SLOTEN - Vanaf vrijdag 12 mei kunnen watersporters in Fryslân hun toiletwater weer kwijt bij de Vuilwaterboot. Net als voorgaande seizoenen vaart deze boot door het Friese merengebied om toiletwater van plezierboten in te zamelen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan schoner zwemwater.

De service van de Vuilwaterboot is gratis en onderdeel van de Schoonwatercampagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. Verschillende partijen op het gebied van recreatie, milieu en watersport werken hierin samen om het vaar- en zwemwater van Fryslân schoon te houden.

De schippers van de boot zamelen niet alleen vuilwater in, zeverstrekken ook informatie over schoon en veilig vaar- en zwemwater. Zo wijzen ze watersporters erop dat ze hun vuilwater kunnen opvangen en afgeven bij een van de 110 vuilwaterinnamestations in Fryslân. Ook delen zekaarten uitwaar deze stations op staan.

De voorgaande jaren was de inzet van de Vuilwaterboot al erg succesvol. Om de diensten nog beter te maken, installeert Afmitech uit Joure binnenkort een zuiveringsinstallatie op de boot. Met behulp van deze installatie wordt het vuilwater direct en ter plekke gereinigd.

De Vuilwaterboot vaart tot het einde van het vaarseizoen, van donderdag t/m zondag van 9.00 tot 18.00 uur.De exacte locatie van de Vuilwaterboot is continu zichtbaar in de app van De Marrekrite. In diezelfde app is ook het dichtstbijzijnde vuilwaterinnamestation te vinden. De app van De Marrekrite is beschikbaar voor Android en voor iOS.

Meer informatie over de Schoonwatercampagne en de Vuilwaterboot is te lezen op www.vuilwatervangjeop.nl