Zangdienst Wijckel Pinkstermaandag

WIJCKEL - Op Pinkstermaandag 16 mei ‘s morgens om 9.00 uur, is iedereen welkom tijdens de Pinksterzangdienst, die wordt gehouden in De Vaste Burchtkerk te Wijckel. In deze dienst zullen bekende liederen uit diverse bundels worden gezongen.

Voorganger zal zijn ds. W.M. Schinkelshoek, terwijl Jacob Tijsseling het orgel zal bespelen. De zangdiensten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten van Wijckel en Sloten.