Sierd de Boer beantsje fan it jier

KOUDUM - Het ‘Beantsje fan itjier’ is onlangs in Koudum bekend gemaakt. De commissie, die bestaat uit ‘âldbeantsjes’ koos unaniem Sierd de Boer.

Bas Oosterbaan, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, deed bij deze aankondiging eerst even heel gehemzinnig. Hij kondigde het Beantsje aan met de woorden:’ het is een man van rond de 50 en gisteravond en eergisteravond heb ik nog met hem vergaderd. De ene vergadering was van SDK (Stichting Dorpsvernieuwing Koudum) en de andere met de werkgroep Cure en Care (zet zich in voor de nieuwbouw van de Finke). Vervolgens zocht hij Sierd de Boer op tussen het publiek. Het was een hele uitdaging om Sierd de Boer in de Klink te krijgen. Zijn vrouw Sjoerdje had al aangegeven dat hij normaliter niet zo te porren was voor dergelijke zaken. Klaas de Koe, beheerder van de Klink, had Sierd met een smoes naar de Klink ‘gelokt’.

Sierd de Boer is al jarenlang actief in het Koudumer verenigingsleven. Zo is hij momenteel zowel voorzitter van de OVK als van het bestuur van de Klink. Tevens zit hij in het bestuur van de Stichting Dorpsvernieuwing Koudum en in de werkgroep Cure en Care. Ook is Sierd al jaren betrokken bij de website Koudum.nl, onderhouden door de werkgroep Ústhús. Daarnaast geeft hij mede invulling aan het Swel4you programma. Dit zijn activiteiten op het gebied van sport en cultuur voor jongeren, die plaatsvinden in en rondom MFA De Swel. Ook had hij altijd een grote rol bij het organiseren van het Dobbefestival .

Na de uitreiking van het speldje, de taart en de oorkonde kreeg Sierd het woord. Hij is erg blij met deze eretitel. Maar er zijn nog wel meer Koudumers die deze titel verdienen, aldus Sierd. Tot slot werd de ereburger onder begeleiding van Toby Zeldenrust, toegezongen door 3 dames van Irop; Ypie Semplonius, Anja Bergsma en Ingrid Boxum. Zij brachten het speciale “Koudumer Beantsje Liet” ten gehore.