Duurzaam watertappunt Workum

WORKUM - Woensdag 4 mei heeft wethouder Mirjam Bakker het duurzame watertappunt in Workum officieel in gebruik genomen. Het initiatief voor het watertappunt is genomen door Rotary Club Bolsward en Plaatselijk Belang Workum. Daarnaast zijn er ook bedragen beschikbaar gesteld door andere belangengroepen; de schoolkinderen van de Pipegaal, St. Ludgerus en It Finster hebben een sponsorloop gedaan, er waren giften van de RK-kerk en de PKN-kerk en de Wereldwinkel heeft verschillende activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst is bedoeld voor het watertappunt.

Het tappunt staat vlakbij de Merk, tussen het waaggebouw en de Grote Kerk.