Geneeskruiden uit eigen omgeving

Sneek - Vanaf zaterdag 21 mei is in de heemtuin achter het bezoekerscentrum Mar en Klif, De Brink 4 in Oudemirdum, een expositie van geneeskrachtige planten. Al deze planten zijn te vinden in Gaasterland en omgeving. De expositie is samengesteld door IVN Súdwesthoeke in samenwerking met Mar en Klif, duurt het hele zomerseizoen en is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van Mar en Klif.

Om een kijkje te bieden in de intrigerende wereld van de geneeskruiden zijn meer dan 120 planten verzameld, waaraan van oudsher een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. Al deze planten zijn hier in de omgeving in het wild aan te treffen: in bermen, langs bosranden of slootkant. Daarnaast staan er op deze expositie planten die in het wild schaars zijn of makkelijk te verwarren met gelijkende giftige soorten. Gedurende het seizoen worden op een aantal zomeravonden korte rondleidingen gegeven voor belangstellenden. Opgave hiervoor is verplicht: er kunnen per avond maximaal 10 mensen mee. Voor data en opgave, zie www.marenklif.nl of meld u aan bij de balie van Mar en Klif.