Verslavingscounselor Saskia Dattatreya

WIJCKEL - Dinsdag 10 mei organiseert Saskia Dattatreya een bijeenkomst voor ouders/verzorgers van jongeren met verslavingsproblematiek.

NOA praktijk voor psychotherapie is gevestigd in een prachtig houten wit/grijs pand aan de Iwert. Eigenaresse Saskia Dattatreya – die naast kinder-, jeugd- en volwassenentherapie ook verslavingscounseling geeft – is open en vriendelijk. ,,In 2000 ben ik in Friesland komen wonen”, vertelt ze. ,,Eerst had ik mijn praktijk in Sondel, sinds 2012 hier in Wijckel. En het bevalt heel goed. Als verslavingscounselor spreek ik uit ervaring, mijn zoon heeft net een behandeling voor gokverslaving achter de rug. Als moeder raakt het mij dus ook. En ik zie en hoor dat er in de omgeving veel wordt gedaan en wordt gebruikt. Maar er rust een taboe op, mensen lopen er niet mee te koop.”

Openheid

,,Om meer openheid te creëren organiseer ik daarom aanstaande dinsdag een gratis bijeenkomst voor ouders/verzorgers van jongeren met verslavingsproblematiek. De avond start om 19.30 uur op de Jacobus Boomsmastraat 16 – naast het dorpshuis – in Sondel. Tijdens de bijeenkomst kunnen ouders hun zorgen delen over het gebruik van alcohol, drugs, gamen, gokken door hun kind(eren). Ook kunnen ze hun ervaringen inbrengen hoe zij omgaan met hun kind(eren) met problemen, ontstaan door het gebruik van onder andere alcohol en drugs. Door het delen van deze ervaringen kunnen ze steun ondervinden en mogelijk handreikingen krijgen van elkaar. Daarnaast krijgen ze inzicht in de verschillende verslavingen, in de effecten van verslaving en verslavingsgedrag. En tot slot kunnen we onderwerpen bespreken die te maken hebben met verslavingsproblematiek zoals grenzen stellen, vertrouwen, liegen, schuld en schaamte.”

Saskia benadrukt dat alles begint met erkenning van de verslaving. ,,Als ouders inzien dat hun kind een probleem heeft, kunnen ze hulp krijgen. Een verslaving gaat namelijk niet vanzelf weg. En het gebeurt, soms letterlijk onder onze eigen ogen. Gelukkig is het hulpaanbod in de omgeving breder dan een aantal jaren geleden. Als counselor heb ik hier in mijn praktijk een op een gesprekken met jongeren en/of hun ouders. De sociale wijkteams, huisartsen, maatschappelijk werkers en scholen hebben mijn naam, en kunnen cliënten naar mij doorverwijzen.” Voordat Saskia met therapie kan beginnen, moet er eerst al het nodige voorwerk zijn gedaan. ,,Ze moeten al zijn afgekickt en het gebruik moet zijn gestopt, anders werkt therapie niet”, legt ze uit. ,,De duur van de gesprekken hangt nauw samen met hoe ernstig de verslaving is. Een ding is zeker: er liggen altijd problemen onder de verslaving.”

De bijeenkomst is een eerste kennismaking, Saskia hoopt dat er meerdere bijeenkomsten zullen volgen. ,,Maar dat hangt helemaal van de wensen van de ouders af. Wat willen ze precies? Ik hoop in ieder geval dat er in de toekomst meer openheid komt. En dat de voorlichting nog beter wordt, wat dat betreft kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Als mensen uit eigen ervaring over verslaving vertellen, komt dat meestal het beste aan. Dat maakt indruk. Als ouders moet je consequent zijn en verboden kunnen handhaven, anders werkt het niet. De grote boze buitenwereld kun je niet uitsluiten, jongeren proberen het toch.”

Voor meer informatie en aanmelden: saskia@noapraktijkvoorpsychotherapie.nl

Amanda de Vries