Nieuw complex met 50 recreatiewoningen

BALK - Op het bestaande recreatiepark Markant in Balk liggen plannen voor 50 recreatiewoningen en maximaal 32 recreatiewoningen op de bestaande camping Marswâl. Verder komt er een nieuwe ontsluiting via het Tsjamkedykje ten zuiden van de nieuw te realiseren brug in deze weg. Ook wordt er een nieuw gebouw met receptie en centrale voorzieningen gerealiseerd op het terrein van de Marswâl. Het voorontwerpbestemmingsplan is nu opgesteld en mensen die bezwaar hebben tegen de plannen, kunnen die nu indienen.