IVN Vroege Vogel excursie

HARICH - Op zondag 8 mei houdt IVN Súdwesthoeke weer haar traditionele Vroege Vogel excursie. In de vroege ochtend is de zang van de riet- en moerasvogels het mooist te beluisteren. De tocht voert naar het zeer vogelrijke gebied ‘it Swin’ van Staatsbosbeheer. Tijdens de 2 uur durende wandeling wordte geluisterd en gekeken naar de vogels van water, riet en moeras. Tevens zal aandacht besteed worden aan de schaars geworden weidevogels als grutto, tureluur en veldleeuwerik. Een bijzondere beleving in een bijzonder gevarieerd gebied. De start is om 06:00 uur nabij het informatie plateau en het bosje aan de weg tussen Harich en Elahuizen. Voor informatie na 18:00 uur: Sytse Bouwhuis, Wijckel tel 0514 602230.

Blauwborst foto Jan Tijsma