Leerlingenvervoer: ongevraagd advies

BALK - Op 8 april 2016 heeft de Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren een ongevraagd advies gegeven over de uitvoering van het leerlingenvervoer in onze gemeente. Het eerste ongevraagde advies van deze onafhankelijke adviesraad. ‘Daarvoor alleen al zijn complimenten op zijn plaats’, aldus Matthijs Sikkes, fractievoorzitter GroenLinks DFM. En het advies is niet mals.

De Adviesraad adviseert het College de beleidsvoornemens met betrekking tot het leerlingenvervoer nog eens tegen het licht te houden, met in achtneming van het hetgeen de Adviesraad heeft overwogen. ‘Dit is precies wat wij nu al bijna 9 maanden zeggen’, vertelt Matthijs Sikkes. ‘Het beleid is in de basis niet verkeerd, maar het wordt verkeerd uitgevoerd. Dat op zichzelf is geen probleem, maar erken dat. Schort het beleid op, maak je zaakjes op orde en voer het dan op een goede manier in’.

Dit is de reden waarom GroenLinks dit ongevraagde advies op de agenda heeft gezet voor de eerstkomende commissievergadering. ‘GroenLinks wil dat het College teruggaat naar de tekentafel in plaats van ad hoc bij te sturen’, aldus Matthijs Sikkes. ‘Je gaat ook niet sleutelen aan een rijdend taxibusje’. In eerste instantie zal GroenLinks dit in de commissievergadering met de wethouder bespreken. De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 10 mei.