Talen naar Taal

RIJS - Begin 2015 volgde Letja de Goede een cursus, mede georganiseerd en vormgegeven door Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. In 2010 is ze na een verblijf van 40 jaar in Ierland, in Makkum neergestreken. ‘Ik wilde meer weten en begrijpen van en over mijn nieuwe thuisland en via het ambassadeurschap met name de zuidwest hoek meer op de kaart te krijgen. Taal heeft altijd mijn passie gehad en ik heb in eigen beheer, 5 boeken uitgegeven in Ierland in de Engelse taal. In Ierland, net als in Friesland wil een deel van de bevolking de eigen taal gebruiken en behouden. Ik werd geïntrigeerd door de gelijkenissen en de uitdagingen die minderheidstaalgebruikers voor hun taalkiezen krijgen.

De opdracht te onderzoeken hoe we de zuidwest hoek onder de aandacht kunnen krijgen, was voor mij dan een natuurlijke volgende stap: ik wilde onderzoeken of het mogelijk was Friese en Ierse dichters bijeen te brengen en hun talen onder de aandacht te brengen. Een en ander resulteerde in Talen naar Taal. Om het aantrekkelijk voor de luisteraars te maken, worden de dichters bijgestaan door muzikanten die zowel Friese als Ierse muziek spelen. En omdat het landschap voor de geselecteerde dichters belangrijk is, worden er gedurende de week ook 4 informatieve wandelingen georganiseerd.

Voor de Ierse bezoekers en het optredende team en vrijwilligers is er ook nog een nevenprogramma georganiseerd: ze gaan het IJsselmeer op met De Blazer, ze maken een zeiltocht op een van de Friese meren, Jopie Huisman in Workum staat op het programma en het proeven van typisch Friese lekkernijen in Bolsward en Sneek. Het is een programma voor iedere dag van de week van 16-22 mei, steeds op een andere plek. Behalve de dichters beluisteren is er ook een workshop Dichterbij, begeleid door Letja de Goede, met muzikale onderbrekingen.

Een boswandeling in het Lycklamabos in Gaasterland waar de vogels worden bekeken en beluisterd maakt deel uit van het programma. Belangstellenden dienen zich voor de wandelingen en de workshop op te geven.

Meer informatie op 06 - 42108164 of letjadegoede3003@gmail.com