Weromsjen yn Gaasterlân (264)

Balk - De boerderij van de familie Koopmans aan de Harichsterdyk 20 te Harich. De familie Rengers uit Rijs bezat in 1832 ongeveer de helft van de grond in de gemeente Gaasterland. Dat gold ook voor de boerderijen.

Deze boerderij in Harich werd rond 1840 gepacht door boer Hans Sybrens van de Bank (1796-1885). Na een groot boerenboelgoed op 28 maart 1878 gaat hij rentenieren in Wijckel. Zijn opvolger Bote Waltes de Vries (1822-1897) boert tot 27 maart 1890 op deze locatie in Harich. Ook hij gaat rentenieren. Cornelis Stoffels Boersma pacht de boerderij en landerijen vanaf 1890. Op 19 september 1901 overlijdt hij plotseling, 42 jaar oud.

Zijn vrouw is genoodzaakt het bedrijf over te doen. De rentmeester van der Goot biedt de zathe en landen te huur aan. Dieuwke Stoffelsma, weduwe van Cornelis Stoffels Boersma, krijgt hulp van Lyckele Wierstra bij het naar de zuivelfabriek in Nijega brengen van de melk. De 65 jarige Wierstra wordt er van verdacht melk te stelen van de jonge weduwe. Op 2 januari 1902 wordt Lyckele Ages Wierstra vrijgesproken door de rechtbank in Heerenveen. Het gezin Wierstra woonde op De Bels in Harich. Op 22 mei 1902 betrekt veehouder Eling Koopmans uit Oosterzee de boerderij. Dit wordt op 7 juni 1902 vastgelegd in het bevolkingsregister van de gemeente Gaasterland. Op 30 mei 1902 komen zijn vrouw Eibertje Akkerman en boerenmeid Sietske Holtrop daarbij. Een en ander vastgelegd in het register op 10 juni 1902.

Al meer dan 100 jaar is de naam Koopmans verbonden aan deze boerderij. Als gevolg van blikseminslag ontstond in de middag van 3 juli 2009 brand in de oude boerderij. Deze brandde tot de grond toe af. De naastgelegen stallen bleven behouden.

Foto: Hinke Terpstra, tekst: Johan Groenewoud

reacties: info@langsdeluts.nl of telefoon 0514-604327