Studietoeslag voor mensen met beperking

HINDELOOPEN - Mensen uit de gemeente Sudwest Fryslân die studeren, maar door een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen kunnen een toeslag aanvragen bij de gemeente. De individuele studietoeslag bedraagt € 500,00 per jaar en wordt in één keer uitbetaald. De persoon in kwestie moet 18 jaar of ouder zijn en recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Iemand mag verder niet meer dan € 5.920,00 vermogen hebben (alleenstaande) of 11.840 euro voor een alleenstaande ouder/gehuwden. Meer info op de site van de gemeente Sudwest Fryslân. Uit een medische keuring moet blijken dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen en geen mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Voor deze medische keuring kan de gemeente een arbeidsdeskundige inschakelen.