Lycklamabos in voorjaarsstemming

NIJEMIRDUM - Op 1 mei verzorgt IVN Súdwesthoeke een natuurwandeling in het Lycklamabos van Natuurmonumenten. Dit bos van een kleine 100 ha. maakt deel uit van het veel grotere boscomplex dat een belangrijk deel van de Gaasterlandse stuwwal stoffeert. Het bos wordt doorsneden door enkele prachtige lanen met oude beuken en zomereiken. Daartussenin ligt het voormalige eikenhakhout, dat met hulp van vele vrijwilligers langzamerhand wordt omgevormd tot een veel structuurrijker bos. Dit bos biedt hernieuwde kansen aan planten en dieren die bij het oorspronkelijke Gaasterlandse bos horen.

Natuurgids Ronald Schouten neemt deelnemers graag mee het bos in om er van alles over te vertellen. Met speciale aandacht voor de uitbundig zingende zangvogelbevolking en de wilde planten die op dat moment in bloei staan. Verzamelen om 9.00 uur bij de kruising Hege Bouwen – Griene Singel in Nijemirdum. De wandeling duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Laarzen zijn niet nodig, maar neem wel een verrekijker mee. Voor het geval de steekmuggen al actief zijn, is het handig daar rekening mee te houden. Opgave is niet nodig en deelname is gratis.