Jongeren gevraagd voor nestkastencontrole

BALK - De Jeugdvogelwacht Balk heeft voor het komende jaar weer flink wat activiteiten op het programma staan. Voor jongeren is lid worden van de vogelwacht een kans om kennis te maken met de verschillende vogels, die in de bossen rondom Balk leven. Er zijn diverse activiteiten. Zo is er op 7 mei een nazorgdag. Jongeren mogen dan met de nazorgers een dag het veld mee in om te zien hoe de vogelwacht er voor probeert te zorgen dat nesten van weide vogels beschermd worden en er zoveel mogelijk jongen groot kunnen worden. Ook zijn er nestkastjescontroles. In het Harichster bos hangen ongeveer 80 nestkastjes . Al vele jaren gaat de jeugdvogelwacht van de Vogelwacht Balk en Omstreken dit bos in, om hier de nestkastjes te controleren. De nesten in de nestkasten worden bekeken om te zien welke vogels in het bos leven en broeden. Eventuele eieren en jongen worden daarbij geteld en genoteerd. Na het uitvliegen van de jongen worden de nestkasten schoongemaakt, zodat nieuwe broedparen opnieuw gebruik kunnen maken van de nestkasten. Dit jaar zijn 30 april en zaterdag 21 mei de dagen van de nestkastcontroles. Kinderen van 8 jaar of ouder die het leuk lijkt om eens mee te gaan, kunnen op de aangegeven dagen om 13.00 uur naar het Haskeplein komen in Balk.

Op dinsdag 17 mei is er verder ook nog een excursie naar de eendenkooi in Bakhuizen. Vertrek ook vanhaf het Haskeplein om 18.30 uur. Tevens is er een jeugdvogelwachtdag op zaterdag 4 juni 9.00-12.30 uur, locatie IJlst/Oosthem en een slootjesdag met de IVN op zaterdag 11 juni. Jongeren kunnen verder meekijken met de leden van de roofvogelwerkgroep naar het ringen van de kerkuilen en roofvogels. Meedoen en aanmelden bij de jeugdvogelwacht kan via e-mail: smit-wassenaar@kpnplanet.nl met naam, adres en telefoonnummer of bij bij Theunie de Smit tel: 603918.