Ingezonden: AZC keuze

BALK - Om te komen tot de keuze een AZC aan de Wikelerdyk in Balk te vestigen, is een valse start gemaakt. Het college had eerst met de plaatselijke bevolking in overleg moeten treden en daarna de raad laten beslissen over plaats en omvang! Zijn de littekens van het “bestuurlijk debâcle van Rijs” zo groot dat deze keuze nodig was?

Nu de aanleg van het AZC is gestart, wordt de impact voor de buren duidelijk. Het naastgelegen melkveebedrijf is toch wel zeer de dupe. Veel overlast en de bouw van een nieuwe stal is niet meer mogelijk met AZC woningen op 100 meter afstand. Dit betekent dus: de gemeente werkt mee aan het redden van vluchtelingen en laat familie De Winter verzuipen. De waardigheid die de familie De Winter in deze bewaart, steekt schril af tegen de houding van de gemeente die, om berichtgeving in de krant voor te zijn, ’s nachts bij de omwonenden nog snel even een brief in de bus deponeert. Had dit anders gekund? Ja zeker, het alternatief aan de Houtdyk, eventueel in combinatie met het leegstaande gemeentehuis (statushouders?) was reëel. Een andere optie: Bijna een miljoen euro, besteed voor aankoop van 8 hectare overbodig land langs de Munnikeleane (niet verder vertellen, is geheim), had beter gebruikt kunnen worden voor extra grond bij het ook al overbodige evenemententerrein. Dit had meer ruimte geschapen tussen het bedrijf van familie De Winter en de AZC bebouwing en de mogelijkheid geboden voor eventuele bedrijfsontwikkelingen van het melkveebedrijf. Pikant detail in dezen. Een bouwvergunning ten behoeve van het vlakbij gelegen paarden(op)fokbedrijf werd vijf jaar geleden door de gemeente Gaasterlân-Sleat geblokkeerd. Reden: een paar meter zichtlijnverlies richting het Slotermeer terwijl Rechtbank en Raad van State stelden: “Gemeente, je weigering voor het afgeven van een bouwvergunning is ongegrond”! Bij het AZC gaat het om honderden meters zichtlijnverlies maar nu is het geen punt. Het planschadeverhaal dat wordt verteld, verdient ook een opmerking. Een lege huls, een worst die burgers wordt voorgehouden. Gedupeerde burgers moeten eerst 300.= dokken en hebben 2% van de WOZ aanslag als eigen risico, terwijl de gemeente weet dat de mogelijkheid tot het plaatsen van een 10 meter hoog geluidsscherm langs de Wikelerdyk iedere mogelijkheid op een succesvolle afloop nagenoeg kansloos maakt. Er is mij een geval bekend waar de uit te keren planschade 1% van de door de gemeente vastgestelde WOZ waardedaling bedroeg. Planschade, een goede regeling? Maar voor wie? Waarom dit gesteld hebbende? Wel, wil je als bestuurder geloofwaardig zijn, dan is het respecteren van rechterlijke uitspraken een voorwaarde. En komt het tot een geschil, dan niet, zoals wethouder Bonnema, beweren dat de aanleg van de verbindingsweg eerder minder dan meer dan 1,5 miljoen euro gaat kosten en vervolgens korte tijd later de gemeenteraad om 1 miljoen extra vragen voor het tekort. Draagvlak kun je opbouwen door afspraken na te komen (ek Jeltsje harres) en niet eerst de raad laten besluiten en daarna de burgers informeren. Dat voelt als mosterd na de maaltijd, een misplaatste poging de boel te sussen voor de bühne. Bezwaar maken bij een rechter heeft weinig zin meer als de gemeenteraad al heeft gesproken. Beter communiceren met burgers geeft hen het gevoel dat ze niet alleen in verkiezingstijd er toe doen.

O. Anema, Wijckel